Terezín, Fučíkova – rekonstrukce vodovodu

Terezín, Fučíkova – rekonstrukce vodovodu
08.03.2019 – 08.06.2019
V Terezíně, v ulici Fučíkova, proběhne rekonstrukce 316 metrů vodovodu, pro cca 130 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím DN 125, uvedený do provozu v roce 1940. Vodovod je již dožilý s roustoucím počtem poruch, a proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 316 metrů. Nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu průměru d110. Součástí stavby je přepojení všech domovních přípojek. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou metodou BERSTLINING, která spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a zatahování nového potrubí.

Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. března 2019.

Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech montáží suchovodu a výkopem montážních jam. V těchto dnech probíhá zatažení potrubí. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 8. června 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies