Terezín, VDJ Terezín – rekonstrukce

Terezín, VDJ Terezín – rekonstrukce
08.01.2019 – 08.08.2019
Předmětem stavby je stavebně-technická rekonstrukce stávajícího věžového vodojemu pitné vody.


Více o stavbě:

Původní rok výstavby věžového vodojemu není znám, dochovala se však část projektové dokumentace k přestavbě vodojemu z roku 1942. Na vrcholu vodojemu je betonová akumulační nádrž válcovitého tvaru s obsahem 340 m3. Voda je akumulována ve dvou komorách tvořících mezikruží. Ve věži je umístěna i technologie pro čerpání a dopravu vody - armaturní komora (pod úrovní terénu), vstupní a manipulační prostor a komunikační tubus.

V roce 1985 byla zpracována projektová dokumentace k provedení výměny potrubí ve vodojemu. V jižní části je k objektu vodojemu přistavěn objekt úpravny vody, nyní bez využití, vnitřní prostory jsou částečně vybourány. Na objektu je umístěna rozvodná skříň ČEZ a pomocné zařízení technologie mobilních operátorů.

Důvodem k provedení stavebně-technologických úprav je odstranění poruch na objektu vznikajících vlivem stárnutí technologie a jejím užíváním.

Rekonstrukce objektu spočívá zejména v celkové sanaci poškozených stěn, stropu, střechy, střešního pláště, výměně některých žebříků a opravě ponechaných žebříků, oken a dveří, provedení hydroizolace, v montáži nového zařízení ochrany před bleskem (hromosvodu), nového vzduchotechnického zařízení, dále ve výměně některé elektroinstalace a rozvaděče, výměně poškozeného potrubí a některých armatur technologie. Akumulační nádrž bude zakryta železobetonovou deskou s otvory pro vstupy a větrání. Dále bude odstraněn objekt stávající nevyužívané úpravny vody, který přiléhá k věžovému vodojemu.

Stavba se nachází v památkově chráněné lokalitě a způsob provádění prací a výběr stavebních materiálů podléhá schválení orgánu památkové péče.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. ledna 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech a dne smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 7 měsíců od předání staveniště, tj. do 8. srpna 2019. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies