Ústí n. L., Neštěmice, ČOV – výměna analyzátorů N-NH4

Ústí n. L., Neštěmice, ČOV – výměna analyzátorů N-NH4
03.10.2019 – 31.12.2019
V Ústí nad Labem, na ČOV Neštěmice, provedeme výměnu analyzátorů N-NH4.


Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod v Neštěmicích s kapacitou 169 000 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v polovině devadesátých let. V současnosti na ni natékají odpadní vody v objemu 84 093 EO.

Během více než dvaceti let provozu byla provedena řada jejích úprav a výměna nebo doplnění technologie: např. částečná úprava biologické linky (2003), dovystrojení třetí usazovací nádrže a čtvrté aktivační linky (2005 – 2006), instalace druhé odvodňovací odstředivky vyhnilého kalu a optimalizovaná doprava kalu (2010 – 2011), rekonstrukce dosazovacích nádrží (2011), výměna šnekových čerpadel včetně sanace žlabů (2011-2012), instalace nového lapáku písku a separátor písku (2013). 

V letech 2017 – 2018 proběhla investiční akce „Ústí nad Labem, Neštěmice, ČOV – doplnění instrumentace“, kde se na základě vyhodnocení zkušebního provozu zjistilo, že dodané sondy AMTAX SC nejsou vhodné pro odpadní vodu na ČOV Neštěmice.

V březnu tohoto roku proběhl test zařízení AMTAX Inter 2 na ČOV Neštěmice, kde se výsledky porovnávaly s výsledky z laboratoře a terénním měřením technologa ČOV. Výsledkem je, že zařízení je vhodné pro použití na ČOV Neštěmice. Zařízení AMTAX SC budou samostatnými akcemi přemístěny na ČOV Varnsdorf a ČOV Roudnice nad Labem.

Pro zajištění správné funkčnosti měření N-NH4 (bez častých zásahů obsluhy, servisu), dojde k instalaci dvoukanálových analyzátorů AMTAX inter2 pracujících na spektrometrickém principu (kontinuální procesní fotometr). Analogická metoda měření je používána v laboratořích pro stanovení hodnot koncentrace N-NH4. Pro instalaci nových dvoukanálových analyzátorů AMTAX inter2 bude nutné na stávajících lávkách (o rozměrech 1180x1200mm) s analyzátory AMTAX SC instalovat provozní domky ze sendvičových panelů Kingspan, o rozměrech 1180x1200 mm a světlé výšce 2500 mm, šířka dveří min. 600 mm, vybavených temperací, větráním a osvětlením – nutno zajistit el. připojení. Ze stávající instalace zůstanou využity oba kontroléry SC1000 a 4 ks Filtraxů včetně nastavení, napojení atd.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. října 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies