Ústí nad Labem, Moskevská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Ústí nad Labem, Moskevská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.05.2017 – 30.11.2019
Jedná se o souběžnou rekonstrukci 91 let staré kanalizace a až 107 let starého vodovodu v Moskevské ulici.


Jde o II. etapu prací, které navazují na rekonstrukci kanalizace a vodovodu na Špitálském náměstí, jež proběhla na jaře 2015. Celá stavba Moskevská ul. – Špitálské nám. byla tehdy rozdělena na dvě etapy, aby bylo možné lépe zkoordinovat stavbu SVS s plánovanými investičními akcemi dalších subjektů v této lokalitě.


Více o stavbě:

Jednotná kanalizační stoka z roku 1926 v Moskevské ulici je tvořena úseky z betonu vejčitého profilu 600/900 a 700/1050 mm. Stoka je vedena v místní komunikaci v hloubce cca 3,5 metru. Kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav – vysokou korozi trubního materiálu (místy i nad 50 %), chybějící dno a vznikající kaverny, v důsledku čehož hrozí propad. V souběhu s kanalizací je veden vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm, uvedený do provozu v roce 1910, a ocelový vodovod vnitřního průměru 150 mm z roku 1995. Řad je uložen v hloubce cca 1,5 metru. SVS rozhodla, že poruchové úseky vodovodu budou vyměněny zároveň s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kameninové potrubí vnitřního průměru 600 mm v délce 365,06 metrů a sklolaminátové potrubí vnitřního průměru 800 mm v délce 129,09 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 150 mm v délce 270,73 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 64 domovních kanalizačních a 16 vodovodních přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu, ve stávající trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. 5. 2017. Stavební práce byly zahájeny 19. 5. a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. 7. 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2019.

Stavba je z důvodu koordinace rozdělena na několik na sebe nenavazujících etap - I. etapa: Špitálské nám. (harmonogram prací naplánován do 43. kalendářního týdne 2017), II. etapa: Moskevská ulice (bude upřesněno s ohledem na postup prací I. etapy a klimatické podmínky).

Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanými investičními akcemi dalších subjektů – parovod ČEZ Teplárenská, plynovod innogy a rekonstrukce povrchu komunikace Statutárního města Ústí n. L.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies