Ústí nad Labem, ul. Plynárenská – rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, ul. Plynárenská – rekonstrukce vodovodu
31.07.2019 – 30.11.2019
V Ústí nad Labem, v ulici Plynárenská, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1984 v celkové délce 361 metrů, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 1500 obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází stávající vodovodní řad z polyetylenu d63 mm v celkové délce 225 metrů. Řad byl uveden do provozu v roce 1984. Z důvodu častých poruch bylo přistoupeno k provizornímu řešení, protažením provizorního potrubí PE 32. Dále je zde vodovod z oceli DN 100 mm v délce 119 metrů, rovněž z roku 1984.

V souběhu s vodovodem se zde nachází kanalizace z kameniny, kamerová prohlídka prokázala dobrý technický stav, takže stoka rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 360,94 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu v části ve stávající trase a v části v nové trase z důvodu kolize stávající trasy s jinými inženýrskými sítěmi. Celá trasa je vedena v místní komunikaci nebo podél místní komunikace.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE100DN/OD 160 PN10 v délce 141,98 metrů a PE100 DN/OD 90 PN10 v délce 218,96 metrů. Dále dojde k přepojení vodovodních přípojek v počtu 8ks. Součástí rekonstrukce je odbočka vodovodu do stávajícího provozního objektu SČVK (odbočka je součástí řadu V1). Na této odbočce bude zřízen 1 podzemní hydrant. Jedná se o technický hydrant, který není určen k požárním účelům.

Stavba proběhne v otevřeném výkopu, Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože 0,15 m. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s rohovými ventily. Armatury budou z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou.

Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. července 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou ve 38. kalendářním týdnu, předcházet tomu bude od 11. září proplach, desinfekce a vzorkování provizorního vodovodu. Následně dojde 17. září k propojení provizorního vodovodu s domovními přípojkami a poté k zahájení zemních prací na rekonstrukci vodovodního řadu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies