ÚV Holedeč, náhrada vrtané studny HV-11a

ÚV Holedeč, náhrada vrtané studny HV-11a
28.06.2018 – 31.05.2019
Předmětem stavby je náhrada hydrogeologického vrtu za novou vrtanou studnu HV-11a.


Více o stavbě:

Důvodem k realizaci této stavby je malá produktivita a nevyhovující technický stav vrtané studny HV-11 v aerálu úpravny vody Holedeč. Při provádění čerpací zkoušky bylo zjištěno, že studna je po hydraulické stránce ve výrazně horším stavu. Specifická vydatnost studny je oproti původní hodnotě cca 4,5 x nižší. Vrt HV-11 je v provozu od roku 1967.

V rámci stavby dojde k náhradě stávajícího hydrogeologického vrtu, vrtané studny HV 11, za novou studnu HV-11A, ve vzdálenosti cca 20 – 25 m od stávající vrtané studny v oploceném areálu ÚV. Vrtání systémem rotary – přímý bentonitový výplach. Pro možnost pozorování hladiny, resp. míry stárnutí vrtu a účinné čištění obsypu a výstroje vrtu byly navrženy v obsypu umístit 4 piezometry. Součástí dodávky je výstavba prefabrikované železobetonové šachtice (skruže 1600/2000 mm) s prostupy na potrubí, kabel a poklopy. V rámci stavby dojde k napojení na stávající výtlak surové vody od studny HV-11.

Realizace počítá s kompletní dodávkou geologických a stavebních prací včetně geologického a stavebního servisu (projektové a dokumentační práce podle stavebních, geologických a vodoprávních předpisů; laboratorní testy dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., radiologický rozbor vody; karotáž vrtu a revize vrtu TV kamerou; aktivace vrtu a kontroly a koordinace zkušebního provozu po dobu 6-ti měsíců v intervalu 1x za 14 dnů), dále s dodávkou čerpací techniky včetně potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. června 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 31. května 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies