Velké Hamry, PK Mariánka - rekonstrukce

Velké Hamry, PK Mariánka - rekonstrukce
25.03.2019 – 25.07.2019
Ve Velkých Hamrech na Jablonecku provedeme kompletní rekonstrukci vodojemu Mariánka s jednokomorovu nádrží o objemu 20 m3.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce zemního jednokomorového vodojemu, který je tvořen obdélníkovou akumulační nádrží.

Vodojem slouží k zásobení obyvatel před spotřebištěm, prostřednictvím kterého vtokem do vodojemu snižuje nadměrný přetlak v přívodním řadu na hodnotu přetlaku potřebnou ve spotřebišti odpovídající výšce hladiny vody ve vodojemu.

Stavební i technologické prvky vodojemu vykazují vysoký stupeň opotřebení a nutnost výměny.

Stropní panely jsou napadené rozsáhlou korozí výztuže, včetně té hlavní nosné. V poměrně špatném stavu je také krytina, která je značně prorostlá mechem. Fasáda objektu je narušena sítí trhlin, většina trubního a armaturního vystrojení je ve špatném technickém stavu zejména z důvodu koroze.

U nadzemní části bude provedeno zateplení objektu s novou fasádou, dále dojde k výměně střešní krytiny s delší životností. Přesypaná akumulační nádrž bude ze dvou stran ohraničena opěrnou zdí z palisád. U přerušovací komory bude vyměněna stropní betonová deska. Bude provedena sanace betonových konstrukcí, částečná obnova zámečnických konstrukcí z kompozitních materiálů. Dojde k výměně instalace technologie za materiál ocel třídy 17, jakosti 1.4301 dle normy EN 10088-1.

Po dobu rekonstrukce bude využíváno k zásobování obyvatel propojení přívodního a odběrného potrubí s redukčním ventilem. Během realizace stavby dojde pouze ke krátkodobým odstávkám, o kterých budou obyvatelé v předstihu informováni.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. března 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 25. července 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies