Vroutek, Sadová, Potoční, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Vroutek, Sadová, Potoční, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.05.2019 – 31.07.2019
Ve Vroutku, v ulicích Potoční, Sadová a Nádražní, provedeme rekonstrukci poruchových vodovodních řadů, pro cca 100 napojených obyvatel, součástí rekonstrukce je i nevyhovující úsek kanalizace v ulici Nádražní.


Více o stavbě:

V uvedených ulicích se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80 mm a DN 100 mm, vybudované v letech 1973 až 1977. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Co se stoky týče, tak v ulici Sadová kanalizace není, v ulici Potoční je kanalizace tvořena potrubím z PVC DN 250 mm, pochází z roku 2002, a kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. V ulici Nádražní jsou úseky kanalizace z kameniny DN 400 mm a úsek z betonu DN 400 mm z roku 1988. Celkově je kanalizace v pořádku až na jeden úsek, který je ve špatném technickém stavu a bude zrekonstruován.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 378 metrů a kanalizace v délce 37,30 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 400 mm, součástí stavby je i rekonstrukce kanalizační šachty. Stavba proběhne v otevřeném výkopu.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetyylenu, součástí rekonstrukce je i přepojení 23 ks vodovodních přípojek. V délce 159 metrů bude stavba probíhat otevřeným výkopem, v délce 219 metrů bude použita bezvýkopová metoda crashing.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. května 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Stavba je koordinována s městem Vroutek, které plánuje obnovu povrchů.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies