Vršovice, zásobní řad - rekonstrukce vodovodu

Vršovice, zásobní řad - rekonstrukce vodovodu
27.02.2019 – 30.09.2019
V obci Vršovice u Loun provedeme rekonstrukci zásobního řadu v délce 508,5 metrů pro 248 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce zásobního řadu pro obec Vršovice u Loun. Rekonstrukce zásobního řadu bude provedena v extravilánu mezi obcemi Černčice a Vršovice u Loun.

Původní zásobní řad, uvedený do provozu v roce 1963, bude vyměněn za polyetylenového potrubí PE 100 RC d110 mm v celkové délce 508,5 metrů.

Vodovodní řad je veden ve stávající trase, vede v nezpevněném terénu a v části trasy v kraji pole. Stavba bude prováděna bezvýkopovou technologií berstlining, kdy bude do starého potrubí vtahováno potrubí nové při současné destrukci stávajícího potrubí. V koncové části trasy je řešena otevřeným výkopem, cca v délce 60 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. února 2019.

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2019. Dle aktuálního harmonogramu prací počítá zhotovitel s dokončením v předstihu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies