Výsluní, č.p. 40 - 63 – rekonstrukce vodovodu

Výsluní, č.p. 40 - 63 – rekonstrukce vodovodu
17.04.2019 – 30.09.2019
Ve Výsluní bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v celkové délce téměř 200 metrů pro 30 napojených obyvatel. Stavba je prováděna v koordinaci s městem, které plánuje provést kompletní obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80, který byl uveden do provozu v roce 1967. Vodovod je již dožilý s rostoucím počtem poruch, zároveň město Výsluní připravuje kompletní obnovu povrchů, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Kanalizace byla v uvedeném úseku vybudována v roce 1993 z kameninových trub DN 300. Je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci tak nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 193,90 metrů, a to v úseku mezi č.p. 40 a č.p. 63 a dále rekonstrukce části bočního řadu k č.p. 10. Rekonstrukce bude provedena ve stávajících trasách. Stavba proběhne výkopově, tj. pokládkou nového potrubí v pažené rýze. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. Stavbu koordinujeme s městem Výsluní a jeho plánovanou obnovou povrchů. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 30. 9. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

 

 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies