Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.06.2019 – 15.10.2019
V Žatci, na Husitském náměstí, provedeme rekonstrukci dožilých a poruchových vodovodních řadů v celkové délce 290 metrů nevyhovující kanalizace v délce 87,40 metrů pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Vodovodní řady jsou v této lokalitě tvořeny potrubím z litiny profilu DN 200 mm z roku 1970, dále úsekem z litiny DN 150 mm a úsekem z litiny DN 125 mm uloženým na mostě, uvedenými do provozu v roce 1955, a úsekem litinového potrubí DN 80 mm z roku 1970. Vodovodní řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je zde tvořena úsekem potrubí z PVC DN 500 mm z roku 1970. Dle kamerové prohlídky potrubí vykazuje ovalitu, v některých místech protispády. Další úsek stoky je tvořeno betonovým vejcem 500/750 mm z roku 1956. Zde kamera prokázala degradaci materiálu nad 50 %, praskliny, a tvořící se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 87,40 metrů a vodovodu v délce 290 metrů. Stavba je koordinována s městem Žatec, které plánuje provést obnovu povrchů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 400, součástí stavby je i rekonstrukce 4 ks kanalizačních šachet. Pokládka kanalizace proběhne v otevřeném paženém výkopu. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny v profilech DN 80, DN 125 a DN 200. V celé délce (kromě úseku na mostě) bude rekonstrukce prováděna v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba se zahajuje k dnešnímu dni, tj. 13. června 2019, protokolárním předáním staveniště.

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 25. kalendářním týdnu). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. - dokončení posunuto termínovým dodatkem do 15. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies