Žatec, J. Hory, nám. 5. května - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, J. Hory, nám. 5. května - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.04.2019 – 31.10.2019
V Žatci, v ulici Josefa Hory a na Náměstí 5. května, provedeme rekonstrukci kanalizace v délce 90,10 metrů a vodovodu v délce 242 metrů pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z litiny v dimenzi DN 100 a DN 150. Byl uveden do provozu v roce 1955. Je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena betonovým potrubím DN 300 až DN 500, a pochází z roku 1956.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 90,10 metrů a vodovodu v délce 242 metrů.

Stavba proběhne jak otevřeným výkopem, tak vzhledem k lokálním podmínkám také s použitím bezvýkopové metody pro část pokládky vodovodního potrubí.

Pro kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Součástí stavby je i přepojení všech kanalizačních přípojek. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100 a DN 150. Zároveň dojde k přepojení 18 ks vodovodních přípojek z vysokohustotního polyetylenu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dnešním dnem zahájeny práce na demontáži povrchu komunikace (žulové kostky) na nám. 5. května a to v místech budoucího výkopu pro rekonstrukci vodovodu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. října 2019.  - dokončení termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies