Žatec, Nerudovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Nerudovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.02.2018 – 31.08.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 406,55 metrů a vodovodu v délce 538,9 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úseky vodovodu z litiny průměru DN 60 a DN 80 mm z roku 1955. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové. Kanalizace pochází z roku 1964, je tvořena úsekem betonové stoky průměru DN 500 a úseky tvořené betonovým vejcem průměru 400/600, 500/750 a 600/900. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje korozi místy nad 50 %, díry ve dně, inkrusty, praskliny, a nedostatečný profil šachet. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stávající kanalizace v celkové délce 406,55 metrů. Rekonstrukce bude provedena jednak otevřeným výkopem ve stávající trase a dále bezvýkopovou technologií sanační vložkou: úsek A v délce 33,40 metrů kamenina DN 600, úsek A1 v délce 141,4 metrů kamenina DN 400, úsek A2 v délce 103,7 metrů kamenina DN 300 a úsek v délce 43,75 metrů kamenina DN 400, úsek A3 v délce 84,30 metrů bude proveden sanační vložkou 600/900. Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizačních šachet.

Dále dojde k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 538,9 metrů . Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny (TLT) a úsek z vysokohustotního polyetylenu (HDPE): úsek B v délce 132,30 metrů TLT DN 80, úsek B1 v délce 41,60 metrů HDPE ID 63, úsek B2 v délce 226,50 metrů TLT DN 80 a úsek B3 v délce 138,50 metrů TLT DN 80. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících přípojek. V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. února 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny začátkem května (18./19. kalendářní týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 27. prosince 2018.

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies