Žatec, Oblouková, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Oblouková, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20.02.2018 – 30.06.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 260,2 metrů a vodovodu v délce 161,5 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Oblouková se nachází úsek vodovodu z PVC průměru DN 80 z roku 1996, a v ulici Dvořákova je vodovod z litiny průměru DN 80 z roku 1955. V souběhu je vedena kanalizace tvořena betonovým vejcem průměru 500/750, stoka byla uvedena do provozu v roce 1964. Kamerová prohlídka prokázala korozi místy nad 50%, díry ve dně a stěnách, místy propady komunikace. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávající kanalizace v úseku A za potrubí z kameniny průměru DN 400 v délce 223,2 metrů a průměru DN 300 v délce 37 metrů. Stoka v úseku B bude rovněž z kameniny průměru DN 300 v délce 57,5 metrů. Dojde zároveň k přepojení všech domovních kanalizačních přípojek, střešních svodů a uličních vpustí. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD průměru DN 90 pro řad A v délce 51,7 metrů, pro řad B v délce 109,8 metrů bude použito potrubí z tvárné litiny průměru DN 80. Součástí stavby bude zároveň přepojení všech vodovodních přípojek. Kanalizace i vodovod budou položeny v dlážděné komunikaci a dlážděném chodníku. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. února 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny 24. dubna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 20. července 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies