Žatec, Studentská, čp.1230 - čp.1096 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Studentská, čp.1230 - čp.1096 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.07.2019 – 31.12.2019
V Žatci, v ulici Studentská mezi čp. 1230 až 1096, provedeme rekonstrukci dožilých a poruchových vodovodních řadů v délce 256,70 metrů a děravé kanalizace v délce 198,46 metrů pro cca 60 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Vodovodní řady jsou v této lokalitě tvořeny potrubím z litiny profilu DN 80 mm z roku 1955. Vodovodní řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je zde tvořena betonovým vejcem DN 500/750 mm z roku 1978. Dle kamerové prohlídky stoka vykazuje korozi materiálu, díry ve dně a tvořící se kaverny, místy hrozí destrukce stoky. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 256,70 metrů a kanalizace v délce 198,46 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny: řad „A“ DN 500 mm v délce 120,57 metrů, řad „A“ DN 300 v délce 61,38 metrů, řad „A1“ DN 500 mm v délce 9,45 metrů a řad „A2“ DN 400 mm v délce 7,06 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny: DN 100 mm (řad „B“) v délce 237,70 metrů a DN 80 mm (řad „B1“ a B2“) v délce 19 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou počátkem srpna, dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies