Železný Brod, Bzí, III. etapa – rekonstrukce vodovodu

Železný Brod, Bzí, III. etapa – rekonstrukce vodovodu
20.09.2019 – 30.11.2019
Ve Bzí, jež je místní část města Železný Brod, vyměníme přes 600 metrů vodovodu z roku 1932.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1932. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Tato stavba navazuje na rekonstrukci vodovodu v roce 2018, kde SVS vyměnila 424 metrů dožilého vodovodu.

V rámci této etapy dojde k výměně vodovodu v celkové délce 603,50 metrů, součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100RC d90 PN 10. V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Rekonstrukce proběhne na třech vodovodních řadech:

  • IO 01 Vodovodní řad „1“: PE 100RC d90 – 374,0 metrů, přepojení 20 ks přípojek
  • IO 02 Vodovodní řad „2“: PE 100RC d90 – 103,0 metrů, přepojení 4 ks přípojek
  • IO 03 Vodovodní řad „3“: PE 100RC d90 – 126,5 metrů, přepojení 6 ks přípojek

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. září 2019.

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. října 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 30. 11. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies