Žitenice, VDJ Pohořany – zvětšení akumulace

Žitenice, VDJ Pohořany – zvětšení akumulace
13.06.2019 – 20.12.2019
V Pohořanech, jež jsou místní částí obce Žitenice, postavíme nový samostatný vodojem, který navýší využitelnou kapacitu akumulace o 25 000 litrů.

 

Více o stavbě:

Stávající vodojem Pohořany (dolní) se nachází v horní (severní) části obce Pohořany. Byl vystavěn v roce 1902. Vodojem je zemní, jednokomorový, celkový objem je 25 m³. Vodojem je tvořen jednopodlažním objektem se suterénní armaturní komorou, ke které je přisazená jedna akumulační komora.

V armaturní komoře již došlo k výměně vystrojení. Bezpečnostní přepad z vodojemu je původní. V akumulaci je přepad rovněž původní, sací koš na odběrném potrubí je ve slušném stavu (pozink). Do akumulace je již nový žebřík z nerezu. Ve stávajícím vodojemu tak dojde k nezbytným stavebním úpravám a opravám. Bude rovněž upraven stávající přepad s odtokem do potoka tak, aby voda volně netekla po podlaze armaturní komory (včetně průchodu stěnou). Ostatní opravy vodojemu (fasáda, vybílení), včetně zednických prací (zabetonování zbytečných prostupů) budou realizovány v rámci běžné údržby vodojemu.

Důvodem zvětšení akumulace je potřeba pokrytí zásobování pitnou vodou. Konkrétně dojde ke zdvojnásobení akumulace přidáním druhé komory s využitelnou akumulací 25 m3 vody. Tato akumulace pokryje potřeby zásobované oblasti ve střednědobém horizontu, v akumulaci je započtena i požární zásoba (dvouhodinový požární zásah). Rozšíření akumulace bude řešena samostatným novým vodojemem. Nový monolitický vodojem se bude sestávat ze vstupního objektu, armaturní komory a vlastního akumulačního prostoru- akumulační komory o velikosti akumulace 25 m3.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 13. června 2019. Vlastní stavební práce byly zahájeny v těchto dnech, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději tři měsíce od předání staveniště, tj. do 13. září 2019. - dokončení termínovým dodatkem posunuto do 20. 12. 2019.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies