Česká Lípa, Lukostřelecká, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Česká Lípa, Lukostřelecká, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
11.06.2019 – 11.01.2020
V České Lípě, v ul. Lukostřelecká, proběhne rekonstrukce poruchového vodovodu v délce 318 metrů a popraskané kanalizace v délce 219 metrů, pro cca 110 napojených obyvatel.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu DN 110 mm z roku 1975. Potrubí je provedeno z nekvalitního materiálu a je značně poruchové (celkem bylo řešeno již 16 poruch). V navazující boční uličce je rovněž potrubí ze stejného nekvalitního materiálu v délce 90 metrů, na které bylo doposud odstraněno již 18 poruch. Kanalizaci zde tvoří úsek potrubí z kameniny DN 200, dále úsek v profilu DN 250 rovněž z kameniny, a úsek ze železobetonu DN 700. Stoka je popraskaná, chybějí části stěn, jsou poškozená dna v šachtách, a posunuté spoje. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 318 metrů a kanalizace v délce 219 metrů. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových DN 600 a 300, zároveň budou vyměněny revizní šachty za betonové prefabrikáty. Stávající funkční přípojky a propoje do kanalizace budou zachovány a přepojeny. Dále dojde k rekonstrukci vodovodního řadu, nové vodovodní potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu průměru d110 a d90 mm. Stávající vodovodní přípojky a propoje budou při rekonstrukci zachovány a přepojeny na nové potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. června 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou v polovině července. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději sedm měsíců od předání staveniště, tj. do 11. ledna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies