Česká Lípa, VDJ Hůrka 1a – rekonstrukce

Česká Lípa, VDJ Hůrka 1a – rekonstrukce
14.05.2020 – 31.12.2020
V České Lípě provedeme stavební a technologickou rekonstrukci dožilého vodojemu Hůrka 1A z roku 1965.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce vodojemu Hůrka 1A. Jedná se o dvoukomorový zemní vodojem s dvojicí akumulačních nádrží o celkovém objemu 2000 m3. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1965.

Stavební i technologická část je již dožilá, a proto rozhodla SVS o jeho celkové rekonstrukci.

Vlastní akumulační nádrže jsou tvořeny železobetonovou monolitickou vanou. Nosný systém je kombinovaný s vnitřními podporami, které jsou tvořeny prefabrikovanými železo-betonovými sloupy s rozšiřující patkou na dně vodojemu a s hlavicí na vrcholu sloupu. Strop vodojemu je zhotoven z prefabrikovaneho systému s trámy pnutými v obou směrech, na které jsou uloženy dutinové panely. Technologické vystrojení je převážně v suterénu armaturní komory. Litinové a ocelové potrubí je na vnějším povrchu poškozeno korozí, vnitřky jsou zrodované a inkrustované.

Většina technologického vystrojení je původní a technický stav odpovídá době vzniku vodojemu a je na hranici životnosti.

Povrchy a konstrukce nádrží vodojemu jsou ve špatném technickém  stavu. Cementová omítka na stěnách je degradovaná. Stropní panely jsou napadené korozí výztuže. Zámečnické prvky jsou napadeny celoplošnou korozí. Na objektu jsou patrné rozevírající se trhliny. Ve špatném stavu je také střešní plášť.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně technologie a ke stavebním úpravám  objektu vodojemu. Rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzického stavu a prodloužení trvanlivosti vodojemu. Jedná se o sanaci zjištěných poruch, opatření k odstranění příčin jejich vzniku, opatření k prodloužení životnosti objektu a bezpečnému přístupu do vnitřních prostor vodojemu.

Stavba bude probíhat během kompletní odstávky vodojemu, který bude zastoupen vodojemem Hůrka 1B.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. května 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (25. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies