Chomutov, Karla Čapka, Krušnohorská - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Karla Čapka, Krušnohorská - rekonstrukce vodovodu
06.04.2020 – 06.08.2020
V Chomutově, v ulicích Karla Čapka a Krušnohorská, provádíme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu pro cca 150 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem Chomutov, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě, v obou ulicích, se nacházejí ocelové vodovodní řady v profilu DN 100, které byly uvedeny do provozu v roce 1920. Řady jsou již dožilé a stáří materiálu se začíná projevovat poruchovostí. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou, tvoří ji potrubí z kPVC DN 300 a DN 400, a pochází z roku 1995. Stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z důvodu špatného technického stavu vodovodních řadů, a v koordinaci s investiční akcí města Chomutova, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 372,75 metrů.

Rekonstrukce vodovodu se provádí ve stávající trase a nivelitě. Provádění stavby je výkopovou formou – pokládkou nového potrubí v pažené rýze, včetně odstranění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Pro nový vodovod bude v ulici Karla Čapka použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE 100 v délce 184,75 metrů, bude přepojeno 20 přípojek. V ulici Krušnohorská bude stávající řad nahrazen novým potrubím rovněž z vysokohustotního polyetylenu v délce 188 metrů, přepojeno bude 16 přípojek a jeden boční řad PE 63. Na řadu Krušnohorská bude v křižovatce s Podhorskou umístěn podzemní provozní hydrant DN 80.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. dubna 2020. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (18. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 6. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies