Chomutov, Krátká, Přísečnická - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Krátká, Přísečnická - rekonstrukce vodovodu
04.03.2020 – 31.07.2020
V Chomutově, v ul. Krátká a Přísečnická, provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu pro cca 100 zásobených obyvatel.

Více o stavbě:

V ulici Krátká se nachází vodovod z litiny DN 150 uložený v hloubce až 2,5 metru, byl uveden do provozu v roce 1974. V ulici Přísečnická je vodovod tvořen ocelovým potrubím DN 70 z roku 1930. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou, v obou ulicích je tvořena potrubím z kameniny DN 300. Stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z důvodu špatného technického stavu vodovodních řadů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 430,4 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících trubních vedení vodovodu v ulici Krátká v rozsahu ulic Přemyslova – Dostojevského a v ulici Přísečnická v rozsahu ulic Stromovka – Maroldova. Stavba bude prováděna výkopově, tj. pokládkou nového vedení v pažené rýze, včetně odstranění, resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Stávající potrubí v Krátké ulici bude nahrazeno novým potrubím řadu „A“ z tvárné litiny DN 150 v délce 6,5 metrů a DN 100 v délce 261,9 metrů. Dále bude dopojen řad OC DN 100 vedoucí do ulice Přemyslova v délce 9 metrů potrubím z tvární litiny DN 100. Na řadu nebudou osazeny žádné nové hydranty. Stávající potrubí v Přísečnické ulici bude nahrazeno novým potrubím řadu „B“ z tvárné litiny DN 100 v délce 162 metrů. Dále bude dopojen řad LT DN 80 vedoucí do ulice Maroldova v délce 6,6 metrů potrubím z tvárné litiny DN 80. Na řadu bude osazen jeden nový podzemní hydrant. Začátek rekonstrukce bude proveden kompletní výměnou uzlu. Součástí rekonstrukce je dopojení řadu LT DN 80 v ulici Maroldova v délce 6,6 metrů potrubím TLT DN 80. Veškeré vodovodní přípojky budou přepojeny, celkem dojde k přepojení 12 ks přípojek na řad „A“ v ulici Krátká a 10 ks na řad „B“ v ulici Přísečnická.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. března 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (16. kalendářní týden). V týdnu od 6. dubna 2020 začne příprava provizorního vodovodu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies