Chomutov, Vodních staveb - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Vodních staveb - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
02.03.2020 – 15.10.2020
V Chomutově, v ul. Vodních staveb, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 500 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nachází vodovodní řad z litiny DN 150, uvedený do provozu v roce 1964. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází kanalizace, tvoří ji úseky z betonu DN 300 a DN 400. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu, lokální praskliny, nátok balastních vod a kaverny.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 222,65 metrů a kanalizace v celkové délce 292,60 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena vložením sklolaminátového rukávce dovnitř stávající betonové stoky DN 300 a DN 400. Stoka začíná v nové spojné šachtě v ulici Palackého, která není rekonstrukcí dotčena. Stoky bude využita pouze pro vstup a manipulaci s rukávcem a technologií. V lomové šachtě Š 03 se stoka lomí 90°doprava a zároveň se zde mění profil z DN 400 na DN 300. Na trase se dále vyskytuje jedna spadišťová šachta, a to v km 0,0,20270. Rekonstrukce je ukončena v šachtě Š 14, navazující úsek stoky byl již dříve zrekonstruován kameninou DN 300. Všechny kanalizační šachty jsou rekonstruovány výměnou poklopu, kónusu a 1 až 3 betonových skruží podle výšky cihelné dozdívky a chybějících původních skruží. Vnitřek šachet bude očištěn tlakovou vodou a následně rotačně nanesena vrstva sanační malty.

Rekonstrukce vodovodu novým litinovým hrdlovým potrubím v délce 222,65 metrů a dimenzi DN 150 začíná novým propojením se stávajícím litinovým potrubím řadu DN 80 v místě původní trasy rekonstruovaného úseku (potrubí původně vedla nad sebou). Na trase budou v km 0,07346 a 0,14241 odstraněny podzemní hydranty a v km 0,20500 výpust (odkalení). Rekonstrukce je ukončena v uzlu s pravým bočním řadem LT DN 150. Uzel bude vybaven novou tvarovkou „T“ třemi šoupaty. Přepojeno bude celkem 10 kusů vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (10. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies