Chrastava, Střelecký vrch - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chrastava, Střelecký vrch - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
13.03.2020 – 30.06.2020
V Chrastavě, v ulici Střelecký vrch, provádíme rekonstrukci zkorodovaného vodovodu a popraskané kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Chrastava, které počítá s obnovou povrchů, dále se společností Innogy (rekonstrukce plynovodu) a ČEZ (rekonstrukce kabelového vedení NN).


Více o stavbě:

V ulici Střelecký vrch se nachází vodovodní řad z litiny DN 60 z roku 1909. Potrubí je zastaralé a zkorodované. Dále se zde nachází řad z PVC DN 90 z roku 1999. Potrubí je z nekvalitního materiálu a při okolních zemních pracích nevydrží a praská. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 a DN 400 a úsek z kameniny DN 200. Potrubí je popraskané, zkorodované, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod, a tvoří se kaverny.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 257 metrů a kanalizace v celkové délce 304 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace a vodovodu, včetně přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Bude provedena rekonstrukce stávajících stok s použitím nového potrubí z kameniny DN 300, a to úsek v délce 206,5 metrů a úsek v délce 97,5 metrů. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení 20 ks kanalizačních přípojek DN 150, vč. přípojek uličních vpustí.

Dále dojde k výměně vodovodních řadů za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 90 v celkové délce 257 m a k propojení řadu DN 60 v délce 1 metru. V trase bude přepojeno 11 ks vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. března 2020. Vlastní stavební práce začaly ve 12. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies