Chřibská, úpravna vody - rekonstrukce reakční nádrže

Chřibská, úpravna vody - rekonstrukce reakční nádrže
29.11.2019 – 31.07.2020
Na úpravně vody Chřibská zahajujeme rekonstrukci reakční nádrže, která vykazuje netěsnosti, a upravíme sání injektorů k provzdušnění podzemní vody.


Více o stavbě:

Úpravna vody Chřibská byla uvedena do provozu v roce 1973 jako jednostupňová dvoulinková úpravna. Vyrábí pitnou vodu v jedné lince ze surové povrchové vody (odebírané z vodní nádrže Chřibská postavené na řece Chřibské Kamenici) a ve druhé lince z několika zdrojů podzemních.

V letech 2015 až 2017 probíhala její modernizace a do července 2018 pak trval zkušební provoz. V rámci zkušebního provozu byly zjištěny průsaky a netěsnosti reakční nádrže. Dále je třeba doplnit technologii aerace surové podzemní vody. Ta je realizována injektory, doplněna chlorací pro oxidaci železa a manganu. Vnos kyslíku injektory je 3 – 4 mg/l což je pro oxidaci železa dostatečné. Injektory však nejsou vybaveny potrubím na sání vzduchu, které by bylo zaústěno nad hladinu reakční nádrže. V případě změny průtoku, nebo uzavření potrubí surové podzemní vody, dochází k havarijním stavům, kdy ze sání vzduchu uniká velkým průtokem surová voda.

Předmětem stavby je rekonstrukce netěsné reakční nádrže na horní lince ÚV formou vložení vystýlky, která bude mechanicky kotvená s výplní meziprostoru s vybetonovanou distancí. Bude doplněna celoplošná výztužná síť napojená na kotvy vlepované do vrtů v původním betonu, distance mezi vystýlkou a původní stěnou je zalévána betonovou směsí. Dále bude pro zvýšení bezpečnosti provozu a práce v okolí sání vzduchu injektorů osazeno sání injektorů potrubím z PVC v délce cca 54 metrů vč. kotvení, které bude zakončeno nad hladinou reakční nádrže horní linky. Toto jednoduché řešení bude fungovat jako ochrana před vytopením. Součástí stavby je vybudování propojení linek úpravy povrchové a podzemní vody, které bude provedeno z nerezové oceli DN 300 v délce cca 19 metrů, vč. 3 uzavíracích armatur.

Stavba bude koordinována s požadavky na provoz ÚV, protože bude prováděna za provozu ÚV, tj. stavbou nesmí být omezena výroba pitné vody.

Investorem stavby je SVS. Staveniště bude zhotoviteli předáno 29. listopadu 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies