Děčín, Březiny, Českolipská - rekonstrukce vodovodu

Děčín, Březiny, Českolipská - rekonstrukce vodovodu
16.03.2020 – 30.11.2020
V Děčíně, v ulici Českolipská, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1911, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, jež plánuje provést rekonstrukci krajské komunikace.


Více o stavbě:

V Březinách, v Českolipské ulici, se nacházejí vodovodní řady z litiny různých profilů. Byly uvedeny do provozu v roce 1911, jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Litinový řad DN 70 mm v délce 824 metrů se nachází na pravé straně komunikace ve směru od Benešova nad Ploučnicí na Děčín. Jsou na něj napojeny odbočné řady z litiny v profilech DN 40, 70, 80 mm a nacházejí se v komunikaci ve správě SÚS. Dalším řadem je vodovod z litiny DN 60 mm v délce 140 metrů, ten se nachází v levé části komunikace od Benešova n. Pl., a to v části od vodojemu. Rekonstrukce se týká i dalšího řadu z litiny DN 40 mm, v délce 343 metrů. Část vodovodu je na pravé části komunikace, zde podchází místní vodoteč, a pak kolmo přechází na druhou stranu komunikace ve směru na Děčín. Všechny řady jsou dožilé a inkrustované.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s rekonstrukcí krajské komunikace rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 325,60 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny a z vysokohustotního polyetylenu. Řad A bude proveden z litiny DN 80 mm v délce 330,90 metrů. Řad B bude vyměněn za potrubí z litiny DN 80 mm v délce 823,50 metrů, řad B-1 v profilu DN 80 mm v délce 12,90 metrů a řad B-2 rovněž z litiny DN 80 mm v délce 8,80 metrů. Řad B-3 bude rekonstruován za potrubí z vysokohustotního polyetylenu d63 mm v délce 34,00 metrů. Řad B-4 bude z litiny DN 80 mm v délce 3 metry, a řad C rovněž z litiny DN 80 mm a to v délce 146,50 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. března 2020. V těchto dnech začne pokládka provizorního povrchového vodovodu a budou provedeny lokální výkopy pro napojení jednotlivých domů. Vlastní stavební práce s pokládkou nového řadu by měla začít od 1. dubna 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 7 měsíců od předání staveniště, tj. do 16. října 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies