Děčín, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
03.02.2020 – 03.08.2020
V Děčíně, Resslově ulici, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 250 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s dalšími správci sítí a městem Děčín, které plánuje provést obnovu komunikací a veřejného osvětlení.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě nachází vodovodní řad z litiny v profilech DN 50, DN 60 a DN 100. Tyto řady byly uvedeny do provozu v roce 1909. Vodovod je ve špatném technickém stavu, s narůstajícím počtem poruch, vykazuje značnou inkrustaci. Dále se zde nachází kanalizace, která pochází z roku 1910. Tvoří ji betonové potrubí DN 300 a betonové vejce DN 500/750. Kamerová prohlídka prokázala časté kaverny, místy chybí dno stoky, vyskytují se netěsné spoje, praskliny. Kanalizace je již značně porézní, dochází k nátoku balastních vod. Kanalizační šachty jsou nestabilní, s urezlými stupačkami.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 255 metrů a kanalizace v délce 248 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE 100 RC+, součástí stavby je přepojení 13 vodovodních přípojek. Pro novou kanalizaci budou použity kameninové trouby hrdlové DN 300, dojde k přepojení 21 ks kanalizačních přípojek. Zároveň dojde k rekonstrukce 7 ks kanalizačních šachet. Stavba bude prováděna v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. února 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (7. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 3. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies