Doksy, Havlíčkova - rekonstrukce vodovodu

Doksy, Havlíčkova - rekonstrukce vodovodu
03.08.2020 – 30.11.2020
V Doksech, Havlíčkově ul., provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodního řadu. Stavbu koordinujeme s investiční akcí společnosti ČEZ a s městem Doksy, které plánuje provést obnovu povrchu komunikace v roce 2021.


Více o stavbě:

V ulici Havlíčkova se nachází vodovodní řad v profilu DN 100 mm z roku 1969. Potrubí je zastaralé s narůstajícím počtem poruch. Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300 mm, kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci tak nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investičními akcemi v uvedené lokalitě, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 420 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d160 mm. Součástí stavby je přepojení vodovodních přípojek a propojů s navazujícími řady. Stavba bude prováděna v otevřených pažených výkopech.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (32. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies