Doksy, Husova - rekonstrukce vodovodu- II. etapa

Doksy, Husova - rekonstrukce vodovodu- II. etapa
17.03.2020 – 31.07.2020
V Doksech, v Husově ulici, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu. Navazujeme touto II. etapou na rekonstrukci provedenou v roce 2018.


Více o stavbě:

V ulici Husova v rámci druhé etapy rekonstrukce vyměníme dožilý vodovodní řad z roku 1966, v úseku čp. 580 po čp. 422. Potrubí je velmi poruchové, aktuálně evidujeme 16 poruch. Kanalizace byla podrobena kamerové prohlídce, tvoří ji stoka z kameniny z roku 1976, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 278,50 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90 mm. Součástí stavby je přepojení 25 ks vodovodních přípojek a montáž 1 ks podzemního hydrantu.

Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. března 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (v týdnu od 11. května 2020). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies