Duchcov, Malá okružní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Duchcov, Malá okružní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.03.2020 – 11.11.2020
V Duchcově, v ulici Malá okružní, vyměníme poruchový vodovod a popraskanou kanalizaci, pro cca 150 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V Malé okružní se nachází úsek vodovodního řadu z litiny DN 80 a úsek z polyetylenu DN 100. Oba řady byly uvedeny do provozu v roce 1967. Vodovod je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. V ulici Dělnická je vodovod tvořen potrubím z litiny DN 80 a pochází z roku 1955. Řad je také poruchový a dožilý.

V osové vzdálenosti 1 až 4 metry od vodovodu se nachází kanalizace. V ulici Malá okružní je stoka tvořena potrubím z betonu DN 500, v ulici Sochorova je stoka rovněž z betonu v profilu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, tvoří se kaverny, lokálně je vidět obnažená zemina, jedná se již o havarijní stav stoky.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 352,30 metrů a vodovodu v délce 356,10 metrů.

Pro novou kanalizaci bude u stoky A použito potrubí z kameniny DN 500 mm v délce 54,30 metrů a DN 400 mm v délce 246,50 metrů, pro stoku A1 bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm v délce 51,50 metrů. Pro nový vodovodní řad V1 bude použito potrubí z litiny DN 150 mm v délce 14,10 metrů, úsek z litiny DN 100 mm v délce 284,00 metrů, a pro řad V2 bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu d90 v délce 3,70 metrů a d63 v délce 54,30 metrů. Součástí rekonstrukce je i přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek. Stavba bude prováděna pokládkou do výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. března 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 8 měsíců od předání staveniště, tj. do 11. listopadu 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies