Duchcov, Míru, Mlýnská, Sklářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Duchcov, Míru, Mlýnská, Sklářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
30.04.2020 – 31.10.2020
V Duchcově, v ul. Míru, Mlýnská, a Sklářská, vyměníme dožilé poruchové vodovodní řady a popraskanou kanalizaci, pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí společnosti innogy ČR a s městem, které v uvedené lokalitě plánuje následnou obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80, DN 125 a DN 200, které byly uvedeny do provozu v letech 1955, 1965 a úsek v části ul. Městské příkopy a Míru v roce 1982. Řady jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch.

V ul. Míru se nachází kanalizace různého stáří, materiálu, profilu i technického provedení. Je zde úsek betonového vejce 700/1050, betonového potrubí DN 400, potrubí z PVC DN 400, zděný oblouk DN 700/1000, úsek z PVC DN 250, a to s nedohledaným datem uvedení do provozu. Dále je zde v ulici  Mlýnská úsek stoky z betonového vejce 300/600 z roku 1994 a v ulici Sklářská stoka ze zděného atypu DN 600/720.

Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí kanalizace vykazuje korozi materiálu nad 50 %, vymleté spáry zdiva, praskliny, kaverny, nedostatečný profil šachet, netěsnosti. V některých úsecích ani nebylo možné stoky analyzovat v celé jejich délce

Z uvedených důvodů a v koordinaci s akcemi dalších investorů města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 258,50 metrů a vodovodu v délce 244,25 metrů.

V rámci rekonstrukce kanalizace dojde k jejímu vybourání, zrušení všech stávajících šachet a jejich nahrazení. Nová kanalizace bude mít tvar kruhový DN 300 a DN 400, bude z kameniny a budou na ní nové betonové šachty DN 1000. Domovní přípojky budou přepojeny do nové kanalizace, přičemž nevyhovující budou vyměněny kompletně.

Rekonstrukce vodovodních řadů proběhne ve stávající trase, včetně přepojení všech přípojek, s výměnou nevyhovujících provozovatelem. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100 a DN 150.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. dubna 2020. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 18. května 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies