Duchcov, Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Duchcov, Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
30.04.2020 – 30.09.2020
V Duchcově, v ul. Smetanova, vyměníme poruchový vodovod a popraskanou kanalizaci, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem, které v uvedené lokalitě plánuje svou investiční akci k rozšíření zpevněných ploch.


Více o stavbě:

Ve Smetanově ulici se nachází vodovodní řad z litiny DN 80, který byl uveden do provozu v roce 1967. Vodovod je již dožilý s narůstajícím počtem poruch.

Dále se zde nachází kanalizace z betonu DN 500 a betonového vejce 400/700. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu 50 %, duté prostory ve spojích, podélné prasklin a prorůstající kořeny. Technicky nevyhovující je nedostatečný profil vstupních šachet, projevující se dutiny a propady terénu.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 293,60 metrů a vodovodu v délce 331,30 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stoky A v ulici Smetanova, která je vedena ve stávající trase v asfaltové komunikaci, bude použito potrubí z kameniny DN 400 v délce 266,80 metrů. Dále se jedná o rekonstrukci stoky A1 v ulici Smetanova, která odvádí odpadní vody z objektů č.p. 1272 a 1273 a je napojena na stoku A, pro tento úsek bude použita rovněž kamenina v profilu DN 250, v délce 15,20 metrů. Dále se jedná o úsek stoky A2, která odvádí odpadní vody ze základní školy a je napojena na stoku A. Kanalizace je vedena ve stávající trase částečně v asfaltové komunikaci a částečně v asfaltovém chodníku. Tento úsek bude vyměněn za potrubí z kameniny DN 250 v délce 11,60 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80 v délce 247,30 metrů, jedná se o vodovodní řad V1 z části v ulici Osecká a převážně v ulici Smetanova, který bude veden ve stávající trase a niveletě. Vodovodní řad je veden v samostatné rýze v asfaltové komunikaci ulice Smetanova. Dále bude vyměněn řad V2 v délce 39 metrů s použitím litinového potrubí DN 100. Jedná se o rekonstrukci části vodovodního řadu v ulici Sadová, který je napojen na vodovodní řad V1. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek napojených na stávající vodovodní řady. Zároveň dojde k pokládce vodovodu v nové trase, jedná se o řad V3 z litiny DN 100 v délce 29,50 metrů. Jedná se o nový vodovodní řad v ulici Zahradnictví.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. dubna 2020. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 11. května 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies