Duchcov, Zelenkova, Jungmannova rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Duchcov, Zelenkova, Jungmannova rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.06.2019 – 31.05.2020
V Duchcově, v ulicích Zelenkova a Jungmannova, provádíme rekonstrukci vodovodu v délce 361 metrů a kanalizace v délce 322 metrů, pro cca 400 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Duchcov, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Zelenkova je vodovod tvořen potrubím z litiny DN 80 mm z roku 1958, v ulici Jungmannova je vodovod rovněž z litinového potrubí průměru DN 80 mm, a byl uveden do provozu v roce 1960. Řady jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z různého materiálu, v Zelenkově ulici je úsek stoky z PVC DN 400, betonu DN 500 a betonového vejce DN 500/750. V Jungmannově ulici je kanalizace tvořena potrubím z betonu DN 400, kameniny DN 400 a DN 300. Stoka byla dle údajů v GIS uvedena do provozu v roce 1958. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, místy v havarijním stavu, v některých úsecích jsou protispády. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 322 metrů a vodovodu v délce 361 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace v ulici Zelenkova za potrubí z kameniny DN 500 mm v délce 65,61 metrů (stoka D), v ulici Jungmannova za potrubí z kameniny DN 300 mm v délce 96,13 metrů (stoka D-2), v ulici Sadová dojde k výměně za potrubí z kameniny DN 400 mm v délce 67,73 metrů (stoka E) a úsek stoky v Jungmannově ulici za potrubí z kameniny DN 300 mm v délce 92,15 metrů (stoka E-1). Součástí stavby je zrušení všech stávajících šachet a jejich nahrazení za nové betonové šachty DN 1000. Domovní přípojky budou přepojeny do nové kanalizace, přičemž nevyhovující budou vyměněny kompletně provozovatelem. Dále dojde k výměně vodovodů včetně přepojení všech přípojek. Řad 1 (ulice Zelenkova, Jungmannova) bude tvořen potrubím z litiny DN 80 mm v délce 214,03 metrů. Řad 2 (ulice Sadová, Jungmannova) bude tvořen rovněž litinovým potrubím DN 80 mm v délce 146,96 metrů.

Stavba je prováděna v otevřeném paženém výkopu. Realizace je rozdělena do dvou etap, 1. etapa představuje úsek Jungmannovy ulice od křižovatky s ulicí Zelenkova a 2. etapa pak úsek Jungmannovy ulice od křižovatky s ulicí Sadová. Stavba probíhá v koordinaci s městem Duchcov, které plánuje provést obnovu povrchů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. června 2019. Vlastní stavební práce jsou v plném proudu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do sedmi měsíců od data předání staveniště, tj. do 21. ledna 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies