Hrádek n. N., VDJ Loučná – rekonstrukce

Hrádek n. N., VDJ Loučná – rekonstrukce
26.02.2020 – 26.05.2020
V Hrádku nad Nisou, v místní části Loučná, provedeme stavebně-technologickou rekonstrukci vodojemu, který byl uveden do provozu v roce 1911.


Více o stavbě:

Vodojem se nachází v jihozápadní části města Hrádek nad Nisou, v části Loučná. Jedná se o nadzemní vodojem se dvěma komorami, s celkovou kapacitou 190 m3, se zapuštěnou akumulací pod terénem. Byl postaven v roce 1911.

Vodojem je technologicky dožilý, nevyhovující je také stavební stav. Stěny a dno akumulace vykazují korozi betonu, nadzemní část vodojemu má narušené cihelné zdivo, objevují se trhliny. Stěny jsou velmi vlhké. V akumulaci je veškeré technologické vybavení původní. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení kompletní rekonstrukce vodojemu.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodojemu, vč. úpravy stávajícího svahování. Dále bude provedena rekonstrukce části odvodnění armaturní a akumulační komory, bude vyměněno potrubí v armaturní komoře, s použitím tvarovek a armatur z tvárné litiny, polyetylenu a nerezové ocele.

Veškeré práce budou prováděny během kompletní odstávky vodojemu. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno pomocí bypassu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. února 2020. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 2. března 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 26. května 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies