Hrob, Horní, Tržní náměstí - rekonstrukce vodovodu

Hrob, Horní, Tržní náměstí - rekonstrukce vodovodu
04.05.2020 – 30.11.2020
V Hrobu, v části Tržního náměstí a ulici Horní, provedeme rekonstrukci starého poruchového vodovodu. Stavbu koordinujeme s městem Hrob, které v uvedené lokalitě plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady různého materiálu a staří. Litinový vodovod DN 100 mm a ocelový řad DN 60 mm pocházejí z roku 1921, dále je zde úsek z litiny DN 60 mm neznámého stáří. Tyto řady jsou dožilé, poruchové, s degradovaným materiálem, inkrusty, s narůstajícím počtem poruch. Dále je zde úsek vodovodu z polyetylenu d63 z roku 2006, tento řad je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Kanalizace je tvořena potrubím z PVC z roku 1993, kamerová prohlídka prokázala dobrých technický stav.

Z uvedených technických důvodů, a spolu s koordinací investiční akce města,  rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 419,14 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 3 řady: řad 1 bude proveden z litiny DN 100 v délce 160,77 metrů, řad 2 bude tvořit potrubí z polyetylenu DN 80 v délce 146,87 metrů, a pro řad 3 bude použito potrubí z polyetylenu DN 50 v délce 111,50 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení stávajících vodovodních přípojek.

Rekonstrukce vodovodu bude prováděna pokládkou do výkopu, v úseku km 0,00000 - 0,06358 u řadu 2 bude výkop prováděn ručně z důvodu nepřístupnosti techniky v terénu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies