Hrob, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Hrob, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.02.2020 – 12.08.2020
V Hrobu, v ulici Komenského, provedeme rekonstrukci starého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 360 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Hrob, které v uvedené lokalitě plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 60, který byl uveden do provozu v roce 1921. Vodovod je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Na řadu je celkem 19 vodovodních přípojek. Kanalizaci tvoří dva úseky potrubí z betonu DN 250 a DN 300. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, tvořící se kaverny, netěsnosti, korozi materiálu více jak 50 %, nevhodně napojené přípojky, nedostatečný profil šachet a chybějící stupadla.

Z uvedených důvodů spolu s koordinací investiční akce města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 208,37 metrů a vodovodu v délce 221,64 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80 mm. Součástí rekonstrukce je i přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek. Stavba bude prováděna pokládkou do výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou 12. února 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 12. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies