Jablonec n. N., Anenské náměstí, Fügnerova – rek. vodovodu a kanalizace

Jablonec n. N., Anenské náměstí, Fügnerova – rek. vodovodu a kanalizace
29.07.2020 – 15.12.2020
V Jablonci nad Nisou, na Anenském náměstí a v části ulice Fügnerova, provedeme rekonstrukci zkorodovaného poruchového vodovodu a popraskané kanalizace. Stavbu koordinujeme se společností innogy a se statutárním městem Jablonec nad Nisou.


Více o stavbě:

V průjezdné části Anenského náměstí se nachází vodovodní řad z litiny DN 250 mm z roku 1918. Dále se zde nachází část řadu z litiny DN 80 mm z roku 1955. V ulici Fügnerova je v provozu od roku 1928 litinový vodovod DN 60 mm. Řady jsou poruchové, zastaralé, zkorodované. Kanalizace na Anenském nám. není v naší správě. Předmětem stavby je tak kanalizace v ulici Fügnerova, stoku tvoří potrubí z kameniny DN 300 mm a úsek z betonového vejce 300/450 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, chybějí části stěn a dna, potrubí je zdeformované, netěsné, jsou poškozené šachty.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se stavbami dalších investorů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 175 metrů a kanalizace v délce 45 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky (IO 01) v ulici Fügnerova v úseku od ul. Budovatelů ke stávající odlehčovací komoře Kanalizační stoka je vedena v místní asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí.  V celé délce rekonstrukce kanalizační stoky se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V převážné části trasy bude rekonstrukce kanalizační stoky (IO 01) prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu „1“ (IO 02.1), potrubí bude uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Ve zbývajícím úseku bude rekonstrukce provedena v samostatném paženém výkopu.

Dále v rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu DN 80 v ulici Fügnerova a stávajícího vodovodního řadu DN 200 v Anenském nám. a v ul. U Zeleného stromu včetně propojení na stáv. vodovodní řady v Anenském nám. a před kruhovým objezdem v ul. U Zeleného stromu.  Vodovodní řad DN 80 je veden v místní asfaltové komunikaci, vodovodní řad DN 200 je pak veden v asfaltové komunikaci ve vlastnictví ŘSD.  Délka rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 je 38,50 metrů (PE 100RC d90), délka rekonstrukce vodovodního řadu DN 200 je 136,5 metrů + 30,00 metrů propojení stávajících vodovodních řadů (LTH DN 80 – 22,5 m, LTH DN 200 – 7,50 m). Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Rekonstrukce vodovodního řadu DN 200 (IO 02.2) bude prováděna v samostatném paženém výkopu, podchod vodoteče Lužická Nisa bude proveden protažením nového potrubí PE d160 starým vodovodním potrubím DN 250, které bude sloužit jako chránička. V rámci rekonstrukce budou na trase vodovodních řadů osazeny celkem 3 ks nových podzemních hydrantů pro provozní účely řadu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. července 2020. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (32. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. října 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies