Jablonec n. N., Březová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n. N., Březová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.07.2020 – 31.10.2020
V Jablonci nad Nisou, v ul. Březová, provedeme rekonstrukci zkorodovaného poruchového vodovodu a popraskané zdeformované kanalizace. Stavbu koordinujeme s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a se statutárním městem Jablonec nad Nisou, které plánuje v rámci revitalizace sídliště provést obnovu povrchů komunikace.


Více o stavbě:

V ulici Březová se nachází vodovodní řad z litiny LT DN 200 mm, který byl uveden do provozu v roce 1978. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena betonovým vejcem DN 300/450 mm a úsekem z kameniny DN 300 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, místy zdeformovaná, tvoří se kaverny. V jednom úseku je protispád a jsou zde špatně provedené přípojky.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se stavbami dalších investorů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 430 metrů a kanalizace v délce 210,50 metrů.

Kanalizační stoka je vedena v místní asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 (98,5 m) a DN 400 (112,0 m), součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávajících uličních vpustí a dešťových svodů. Navrhovaná rekonstrukce kanalizační stoky je navržena v trase stávající kanalizace. V celé délce rekonstrukce kanalizační stoky se předpokládá provádění otevřeným výkopem. Rekonstrukce kanalizace bude v části (km 0,0000 - 0,15500) prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, potrubí bude uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Ve zbylé části trasy rekonstrukce bude potrubí kanalizace uloženo do samostatného výkopu.

Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu a k napojení na stávající řady. Rekonstrukce bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d225. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Na rekonstruovaném vodovodu se nachází 1ks stávajícího nadzemního hydrantu, které se vymění za nový.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. července 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies