Jablonec n. N., Karla Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovod

Jablonec n. N., Karla Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovod
30.04.2020 – 30.06.2020
V Jablonci nad Nisou, v ulici Karla Čapka, provedeme rekonstrukci zastaralého zkorodovaného vodovodu a popraskané kanalizace. Stavbu koordinujeme se společností innogy. Město Jablonec n. N. plánuje na rok 2021 novou komunikaci.


Více o stavbě:

V ul. Karla Čapka se nachází vodovodní řad z litiny DN 60 z roku 1919. Potrubí je zastaralé a zkorodované. Dále se zde nachází kanalizační stoka z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny, a jsou zde špatně provedené přípojky.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s investiční akcí společnosti innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 108 metrů a kanalizace v délce 88 metrů.

Kanalizační stoka je vedena v místní asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávajících uličních vpustí a dešťových svodů. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna v celé délce v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, potrubí bude uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90, zároveň dojde k jeho propojení do stávajícího vodovodního řadu z litiny v ulici Svatopluka Čecha. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí.

Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. dubna 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 25. května 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději dva měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 30. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies