Jablonec n. N., Sněhová - rekonstrukce vodovodu

Jablonec n. N., Sněhová - rekonstrukce vodovodu
02.07.2020 – 02.11.2020
V Jablonci nad Nisou, v ulici Sněhová, provádíme rekonstrukci velmi poruchového vodovodu pro cca 60 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 110 a úsek ocelového vodovodu OC 100. Řady byly uvedeny do provozu v roce 1983, potrubí jsou velmi poruchová, do současnosti bylo evidováno celkem 27 poruch.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 242 metrů.

Kanalizace se v daném úseku nenachází.

Vodovodní řad je veden v místních asfaltových komunikacích. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d110.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Rekonstrukce bude probíhat v trase stávajícího vodovodu. Na rekonstruovaném vodovodním řadu se nachází stávající podzemní hydrant, který se přepojí a vymění za nový.

Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. července 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději čtyři měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 2. listopadu 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies