Jablonec n. N., Turnovská, schodiště - rekonstrukce vodovodu

Jablonec n. N., Turnovská, schodiště - rekonstrukce vodovodu
30.04.2020 – 30.06.2020
V Jablonci nad Nisou, v ul. Turnovská, provedeme rekonstrukci zastaralého zkorodovaného vodovodu, pro cca 100 zásobených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

Na ulici Turnovská navazuje boční pěší ulička podél stadionu Střelnice, kde se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1970. Potrubí je zastaralé a zkorodované.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s investiční akcí města, které plánuje rekonstrukci povrchu pěší uličky s úpravou schodišťových stupňů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 93 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu d90 mm v délce 93 metrů + 2 metry pro propojení stávajících vodovodních řadů. Prakticky v celé délce rekonstrukce se předpokládá bezvýkopová technologie. Pouze začátek rekonstrukce (20 metrů) bude prováděn otevřeným výkopem. Na rekonstruovaném vodovodním řadu se nenachází žádný stávající podzemní hydrant a s novými se nepočítá.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. dubna 2020. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 18. května 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 2 měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 30. června 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies