Jablonec nad Nisou, ul. V Aleji - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Jablonec nad Nisou, ul. V Aleji - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
23.09.2019 – 31.07.2020
V Jablonci nad Nisou, v ulici V Aleji, vyměníme přes půl kilometru vodovodu a kanalizace pro cca 250 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Jablonec nad Nisou a jeho následnou obnovou povrchů, spolu s ostatními správci inženýrských sítí.


Více o stavbě:

V ulici V Aleji se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1922. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Dále se zde nachází kanalizační stoka, tvořená betonovým vejcem DN 400/600 mm. Potrubí je staticky narušené, popraskané, jsou netěsné spoje, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod. Další úsek kanalizace tvoří betonový obdélník DN 420/520 mm, i zde kamerová prohlídka prokázala staticky narušenou stoku, chybí cihly, jsou vymleté spáry zdiva.

Z uvedených důvodů a společně v koordinaci s městem a dalšími síťaři došlo k rozhodnutí provést rekonstrukci. Předmětem stavby je rekonstrukce 551,2 metrů kanalizace a 527,8 metrů vodovodu.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových KTH, stoka „1“ DN 500 mm v délce 133 metrů, stoka „2“ DN 500 mm v délce 364 metrů a DN 400 mm v délce 54 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících splaškových kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V převážné části tras bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodních řadů, potrubí bude uloženo do společného výkopu.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100RC d90 mm, řad „1“ v délce 105 metrů, řad „2“ v délce 159 metrů, řad „3“ v délce 263,5 metrů.  Součástí rekonstrukce bude i propojení všech stávajících odbočujících řadů na hranici komunikace, resp. na hranici plánované obnovy komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23. září 2019. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (41. kalendářní týden). Z důvodu koordinace stavebních prací s ostatními správci sítí posouvá se termín realizace stavby do 31. července 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. Kč bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies