Jílové, Libušina - rekonstrukce vodovodu

Jílové, Libušina - rekonstrukce vodovodu
30.06.2020 – 30.09.2020
V Jílovém, v lokalitě ulic Libušina a Luční, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu z roku 1929. Stavbu koordinujeme s městem, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Libušina se nachází ocelový vodovodní řad DN 60, který byl uveden do provozu v roce 1929. Řad je již dožilý s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 157 metrů.

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu ve stávající trase a nivelitě. Rekonstrukce bude probíhat ve veřejné pozemní komunikaci v ulici Luční. Území je svažité, převažuje obytná zástavba v podobě rodinných domů se zahradami. Stavební práce budou probíhat v otevřeném výkopu při snaze minimalizovat zásahy do povrchu komunikace a minimalizovat negativní dopady na funkce veřejného prostoru.

Po ukončení hlavních stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu, kromě obrusné vrstvy vozovky, která je samostatným investičním záměrem města Jílové.

Součástí stavby je i rekonstrukce souvisejících provozních zařízení a přepojení všech nalezených funkčních přípojek.

Pro nový vodovod bude použito polyethylenového potrubí HDPE 100 RC+ DN/OD 63. Na křižovatce v ul. Průběžná bude vodovod zkrácen o slepý úsek dlouhý 6 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. června 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (28. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 30. září 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies