Jílové, Teplická - rekonstrukce vodovodu

Jílové, Teplická - rekonstrukce vodovodu
14.10.2019 – 14.01.2020
V Jílovém, v části ulice Teplická provedeme rekonstrukci poruchového litinového vodovodu pro cca 250 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s ŘSD.


Více o stavbě:

V ulici Teplická od mostu přes Jílovský potok směrem na Děčín se nachází litinový vodovod z roku 1929. Je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Vodovod vykazuje značnou perforaci stěn a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 432 metrů. Bude rekonstruován vodovod vedoucí podél chodníku v délce 421 metrů a také bude rekonstruována odbočný řad do ulice Za Továrnou v délce 11 metrů. Rekonstrukce bude provedena z velké části bezvýkopovou metodou berstlining, tj. rozrušením stávajícího potrubí a zároveň zatažením potrubím novým. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE DN 100 mm.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. října 2019. Vlastní stavební začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději tři měsíce od předání staveniště, tj. do 14. ledna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies