Jirkov, Na Borku, K. Marxe - rekonstrukce vodovodu

Jirkov, Na Borku, K. Marxe - rekonstrukce vodovodu
22.10.2019 – 31.03.2020
V Jirkově, v ul. Na Borku a K. Marxe, vyměníme v kolektorech uložené zkorodované ocelové vodovodní řady v celkové délce 741,5 metrů k zásobování cca 1 000 obyvatel.


Více o stavbě:

Stavba se týká vodovodní řadů uložených v kolektorech ve vlastnictví ČEZ Teplárenská, a. s. V kolektoru Na Borku se nacházejí ocelové řady DN 150 až DN 250 mm z roku 1985. V kolektoru K. Marxe je uložen také vodovodní řad z oceli DN 250 mm z roku 1985. Vodovody jsou silně zkorodované, velmi často poruchové, na některých úsecích bylo odstraněno již 10 poruch. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je výměna vodovodních řadů v celkové délce 741,5 metrů.

Práce proběhnou ve stávajících trasách převážně v kolektorech bez zásahu do terénu. Výjimku tvoří řad D v ulici Mládežnická, kde budou rekonstruovány výkopově i tři prostupy do kolektoru. Zábory stavbou budou zřízeny kolem vstupních otvorů do kolektorů.

Potrubí rekonstruovaného vodovodu je umístěno v kolektorech v hloubkách přibližně 4-5 m pod povrchem. Vstupy do kolektorů jsou umístěné na veřejných pozemcích města Jirkov, a to převážně v zeleni. Veškeré povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny hrdlové, typ Blutop, s vnější povrchovou úpravou tvořenou vrstvou žárově nanášené slitiny Zn/Al (Cu) o hmotnosti 400g/m2, která je opatřena ochranným nátěrem. Vnitřní ochrana trouby je pomocí ochranného povlaku z termoplastu.

Přehled etap, jednotlivých úseků:

1. etapa ul. Na Borku, řad A - TLT BLUTOP DN 160, PN 10 v délce 138,00 metrů

2. etapa, ul. Na Borku, řad B - TLT BLUTOP DN 160, PN 10 v délce 176,50 metrů

3. etapa, ul. Na Borku, řad C - TLT BLUTOP DN 160, PN 10 v délce 111,50 metrů

4. etapa, ul. Na Borku, řad D - TLT BLUTOP DN 160, PN 10, v délce 139,50 metrů (v paženém výkopu)

5. etapa, ul. K. Marxe, řad E -  TLT BLUTOP DN 160, PN 10 132,00 metrů + řad F - TLT BLUTOP DN 160, PN 10 44,00 metrů

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. října 2019. Vlastní stavební práce budou zahájeny ve 47. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. března 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies