Kadaň, ČOV - rekonstrukce uskladňovací nádrže

Kadaň, ČOV - rekonstrukce uskladňovací nádrže
03.03.2020 – 31.08.2020
Na čistírně odpadních vod v Kadani provedeme rekonstrukci dožilé uskladňovací nádrže na vyhnilý kal.


Více o stavbě:

Komunální mechanicko-biologická čistírna odpadních vod se nachází na jihovýchodním okraji města Kadaň. Recipientem je řeka Ohře. V letech 2005-2006 proběhla rekonstrukce ČOV Kadaň, přičemž se netýkala kalového hospodářství a tudíž ani uskladňovací nádrže.

Uskladňovací nádrž slouží k uskladnění vyhnilého kalu s možností odtahu kalové vody z různých horizontů se zaústěním před usazovací nádrž. Uskladňovací nádrž má užitný objem 800 m3, vnitřní průměr 12,45 metrů a vnější výšku 6,7 metrů. Uskladňovací nádrž byla postavena v roce 1990 jako nádrž s ocelovou konstrukcí a dřevěným pláštěm.  Spodní stavbu tvoří žb. deska s kalovou jímkou v nejnižším místě. V žb. desce jsou zabetonovány kotevní šrouby pro kotvení dřevěné nádrže.

Uskladňovací nádrž je na hranici životnosti, je umístěna v nejvyšším místě ČOV a v případě protržení pláště by byla zaplavena vlastní ČOV a vyhnilý kal by se mohl dostat až do recipientu Ohře. Z důvodů špatného technického stavu nádrže není možné využívat nádrž v celém užitném objemu, ale pouze na výšku cca 2 m. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k demontáži dřevěné stěny s obručemi stávající nadzemní uskladňovací nádrže. Nová obvodová stěna bude železobetonová. Na části obvodu nádrže bude lávka se zábradlím. Na lávku bude přístup po schodišti vedeném po obvodě nádrže. Vystrojení uskladňovací nádrže bude nové včetně vybavení armaturní komory. Dále bude provedeno dovybavení jímky kalové vody míchadlem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. března 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies