Krásný Dvůr, náměstí, k zámku - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Krásný Dvůr, náměstí, k zámku - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
11.06.2020 – 31.08.2020
V Krásném Dvoře, v ul. Náměstí a K zámku, provádíme rekonstrukci poruchového a nekapacitního vodovodu pro cca 700 napojených obyvatel, spolu s výměnou části zdeformované kanalizace. Stavbu koordinujeme s obcí, která plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Náměstí se nachází litinový vodovodní řad DN 100 z roku 1970. V ulici K zámku je vodovod tvořený potrubím z polyetylenu DN 80 a DN 100, uvedený do provozu rovněž v roce 1970. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Vodovod „k zámku“ je hlavní přívod pitné vody do obce, a je pro dostatečné zásobování již nekapacitní.

Kanalizace je tvořena potrubím z PVC DN 300, pochází z roku 1992, a dle kamerové prohlídky je v dobrém stavu s výjimkou jednoho úseku, který vykazuje deformaci.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinace s investiční akcí obce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 723,60 metrů a kanalizace v délce 23,70 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z polypropylenu DN 300, bude uloženo v komunikaci města, a výměna proběhne výkopovou technologií. Rekonstrukce bude začínat v odbočce na dolním vjezdu do areálu zámecké zahrady. Začátek rekonstruované stoky je v Š627419. Dále vede trasa kanalizace až za bránu vjezdu do zámku.

Rekonstrukce vodovodu proběhne z převážné části bezvýkopovou metodou BERSTLINING, v některých úsecích výkopem. Pro požární zajištění území bude osazen nový nadzemní hydrant H1 v ul. Náměstí před čp. 13. Pro bezvýkopovou metodu zatažením nového potrubí do roztrženého potrubí bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0, OD 110, 160mm, ID 100,150mm, PAS 1075, SDR 17. Pro úseky ve výkopu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE Rc Plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, SDR 17. Potrubí přípojek bude z HDPE RC Plus, OD 32mm, ID 25mm, PAS 1075, v celkové délce 32 metrů. U vodovodního řadu „C“ dojde ke zvětšení profilu z důvodu tranzitu pitné vody pro další část obce a pro obec Brody.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. června 2020. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (26. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies