Kryry, Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Kryry, Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
21.05.2020 – 20.11.2020
V Kryrech, v ul. Komenského, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a netěsné kanalizace, pro cca 220 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Kryry, které v uvedené lokalitě plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází dožilý vodovod z roku 1977 s narůstajícím počtem poruch. Co se kanalizace týče, ta byla uvedena do provozu v roce 1990, kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu 50 %, netěsnost spojů, jsou chybně napojené přípojky, nedostatečný profil šachet, narušená dna šachet, a chybějící stupadla.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 758,80 metrů a kanalizace v délce 17,50 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude začínat za křižovatkou s komunikací Pivovarská a to zrušením stávající skryté šachty. Začátek stoky je v šachtě Š59736, ta zůstane původní bez úprav. Dále vede trasa kanalizace DN 500 až do křižovatky s ulicí Valovská. Na trase budou provedeny dílčí opravy potrubí a rekonstrukce šachet, dojde k pokládce nového betonového potrubí DN 500 mm. Budou přepojeny odbočky – 51 ks. Jednotlivé přípojky budou opraveny pomocí robota zevnitř stoky.

Vodovod bude vyměněn bezvýkopovou technologií BERSTLINING (bezvýkopová metoda zatažením nového potrubí do roztrženého potrubí) použitím nového potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0, OD 110 mm v délce 748,80 metrů. Pro úsek, kde dojde k rekonstrukci výkopem, bude použito potrubí HDPE Rc Plus OD 110mm v délce 10 metrů. V ulici bude osazen nový požarní hydrant před čp. 247. Součástí stavby je přepojení 61 ks vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. května 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 20. 11. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies