Liberec ČOV – doplnění dmychadla

Liberec ČOV – doplnění dmychadla
03.09.2019 – 29.02.2020
Na čistírně odpadních vod v Liberci instalujeme hybridní dmychadlo, které vykryje potřeby vzduchu, bude optimalizoval dodávku vzduchu a zároveň spotřebu elektrické energie, a zajistí rezervu při poruše turbokompresoru.


Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Liberec byla uvedena do provozu v roce 1994. V letech 2006-2008 proběhla její celková rekonstrukce v rámci sdruženého projektu Lužická Nisa. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu.

V letech 2012-2013 bylo provedeno doplnění instrumentace a instalace WTOS. V roce 2016-2017 byly na ČOV z důvodu nedostatku kyslíku vyměněny dva kusy stávajících dmychadel Lutos DT 110/802 za turbokompresory (TK) Aerzen o výkonu 12000 m3/h.

Výsledkem vyhodnocení zkušebního provozu nových TK je, že často nastává opakované spuštění souběhu TK po hodinovém provozu jednoho TK na maximální výkon a následnému vypnutí jednoho z TK při souběhu po hodinovém provozu na minimální výkon. Tento proces nastává z důvodu nevykrytí celého rozsahu požadované dodávky kyslíku na dané linky ČOV. Výkon při souběhu dvou TK se pohybuje v rozmezí průtoku vzduchu Q = 13800 - 19260 m3/h (maximální hodnota je limitována maximálním zatížením aeračního systému viz. níže). Výkon samostatného TK se pohybuje v rozmezí průtoku vzduchu Q = 6900 - 12000 m3/h. 

Na základě podkladů výrobce aeračního systému Sanitaire je maximální dlouhodobé zatížení stávajícího aeračního systému cca 21400 Sm3/h (20000 Nm3/h) při provozu 6-ti linek včetně provzdušňování flexibilní zóny. Při provozu šesti linek bez provzdušňování flexi zóny cca 19800 Sm3/h (18500 Nm3/h) a při provozu pěti linek bez provzdušňování flexi zóny 17200 Nm3/h (cca 16000 Sm3/h). Posouzením stávajícího společného vzduchového potrubí bylo prokázáno, že může potrubím proudit max. 23740 m3/h (+/- 5%).

Současný provoz turbokompresorů: Prodlevy pro připínání a vypínání dmychadla jsou nastaveny na 60 minut. Tedy druhé dmychadlo je připnuto, pokud první dmychadlo pracuje po dobu jedné hodiny na výkon 99% - 100%. Pokud výkon obou dmychadel klesne na 65% a tento stav trvá hodinu, dojde k vypnutí druhého dmychadla.

Zdůvodnění potřeby investiční akce:

  • Vyhodnocením ročního zkušebního provozu se ukázalo, že je potřeba vykrýt potřeby vzduchu menším dmychadlem při přechodu dvou dmychadel na jedno dmychadlo (stav mezi 12000 až 13800 m3/h).
  • Nové dmychadlo bude sloužit zároveň jako rezerva při poruše turbokompresoru (12000+8500 = 20500 m3/h).
  • Dojde ke zlepšení využití pracovních oblastí dmychadel, kdy u turbokompresoru není vhodný dlouhodobý provoz na minimu.
  • Systém bude navržen tak, aby optimalizoval dodávku vzduchu a zároveň spotřebu el. energie.

V rámci stavby dojde k šetrné demontáži jednoho rotačního pístového dmychadla Lutos včetně protihlukového krytu a příslušenství, včetně souvisejících kabelových rozvodů a související elektro výzbroje ve stávajícím rozváděči RM4. Následovat bude stavební úprava stávajícího základu pod nové dmychadlo a instalace 1 ks hybridního dmychadla v úpravě pro řízení pomocí frekvenčního měniče o velikosti Qmax=8 500 m3/h od stejného výrobce jako jsou stávající turbokompresory. Doplnění dmychadla bude vyžadovat nový rozváděč RM4.1 včetně kabelového přívodu a napojení dmychadla, nový frekvenční měnič včetně naprogramování, zprovoznění a oživení. Bude doplněn a upraven stávající řídící systém a WTOS včetně SW a úpravy vizualizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. září 2019. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2019.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 29. 2. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies