Liberec, dr. E. Beneše - rekonstrukce vodovodu

Liberec, dr. E. Beneše - rekonstrukce vodovodu
22.06.2020 – 30.09.2020
V Liberci, na nám. Dr. E. Beneše, v jeho jižní části u kašny, vyměníme zastaralý poruchový vodovod z roku 1928. Stavbu koordinujeme se Statutárním městem Liberec (obnova povrchů komunikace) a společností innogy ČR (rekonstrukce plynovodu).


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100, který byl uveden do provozu v roce 1928. Potrubí je zastaralé, poruchové, a zkorodované. Na tento řad je rovněž napojena městská kašna.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300 z roku 1998. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu a není třeba ji rekonstruovat.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s dalšími investičními akcemi v místě, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 61,1 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z litiny DN 100 mm. Rekonstrukce bude v celé své trase prováděna otevřeným výkopem. V rámci rekonstrukce bude na trase osazen nový podzemní hydrant. Stávající dva hydranty budou zrušeny. Stávající přípojky budou napojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. června 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies