Liberec, Holečkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Holečkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.06.2020 – 01.09.2020
V Liberci, v ul. Holečkova, vyměníme zkorodovaný vodovod a popraskanou kanalizaci. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města Liberec, které v uvedené lokalitě plánuje provést obnovu dotčených povrchů komunikací.


Více o stavbě:

V ulici Holečkova se nachází vodovodní řad z litiny DN 60 z roku 1954. Potrubí je zastaralé a zkorodované.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, místy zdeformovaná, netěsná, s korozí materiálu.  

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 181 metrů a kanalizace v délce 180 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace a vodovodu v Liberci v Horním Růžodole, v ulici Holečkově. Součástí rekonstrukce bude přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Bude provedena rekonstrukce staré betonové kanalizace za novou z kameninových trub DN 300, vč. rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení 18 ks kanalizačních přípojek DN 150 a DN200 (vč. přípojek uličních vpustí).

Dále bude provedena rekonstrukce starého litinového vodovodu za nový z vysokohustotního polyetylenu DN 90. V trase bude přepojeno 11 ks vodovodních přípojek.

Stavba bude prováděna v celém rozsahu otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. června 2020. Vlastní stavební práce začínají v následujících dnech (24. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 1. září 2020. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies